Dro Dduw dy Nawdd;
Ag yn nawdd, nerth;
Ag yn nerth, Deall;
Ag yn Neall, Gwybod;
Ac yngwybod, gwybod y cyfiawn;
Ag yngwybod yn cyfiawn, ei garu;
Ag o garu, caru pob hanfod;
Ag ymhob Hanfod, caru Duw.

Duw a phob Daioni.

Grant, O God, thy protection;
And in protection, strength;
And in strength, understanding;
And in understanding, knowledge;
And in knowledge, the knowledge of justice;
And in the knowledge of justice, the love of it;
And in that love, the love of all existences;
And in the love of all existences, the love of God;

God and all goodness.
gorsedd prayer - iolo morganwg - 1792 summer solstice
 
www.worldprayers.org