Remember
your own solace place
deep in your eyes
pure illumined silence

remember
to recognize your peace of mind
the source of light
even through the dark tunnels
sometimes crossing our lives

the soul only embraces events
received out of emanating light
no matter if it is clear to you
regardless of whether your thoughts about the world
speak truth or confusion to you
in your mind and memories

fighting your tears and grief
thinking you have hurt yourself
fearing you cannot forgive
afraid life is not trustworthy

I say to you
you are like
the most beautiful and gentle clay
forming and shaping
as the breakers brush against the cliff
always moving
changing
like a river that never ceases
you are one with the ocean's
altering horizons
where darkness meets light
and seasons shift
between our souls

don't be afraid
of what you do not understand
and cannot yet grasp
if you are lost
in the dark night of the soul
nothing has ever happened
that was not meant
even if your thoughts
tell you this is not so

we share the same intertwined heaven
we are carried and held in the same light
we are loved in the same light
light will not elude you

let every breath
fill your mind with peace
let your soul unfold courageously
in divine wisdom
and open itself for the beautiful things
that want to enter your life from the future

the greatest truth of love
the only thing that matters
is that you are alive

See original Swedish translation

Glöm inte bort
den plats av ro
djupt inne i dina ögon
din renaste tystnad

att känna igen
din sinnesro
din glimt av ljus
genom de svåra mörka
tunnlar

det själen tagit emot
har bara goda verkningar
hur än det yttre verkar visa sig
i ditt sinne och dina minnen

du gråter för att du tror att du gjort
dig själv illa
att världen tär dig sönder och samman
du gråter och är rädd för att livet på jorden
inte är självklart

men jag säger dig
att du formas
likt den följsammaste och mjukaste lera
likt en flod som aldrig ebbar ut
du är en del av det föränderliga
havets horisont
där mörker möter ljus
och årstiderna växlar
mellan våra själar

var inte rädd
för det som du inte förstår
om du gått vilse
om du upplever själens mörka natt
ingenting har hänt
som inte fick hända
även om dina tankar talar till dig
just så

vi delar samma himmel
och bärs av samma ljus
det finns en sällsam mening
med allt det som sker

låt dina andetag
fylla ditt sinne med ro
låt din själ öppna sig för det
som vill komma till dig ur framtiden
gåvor som sprider sitt leende
över dina läppar
med kärlekens största budskap
det som betyder något
är att du finns till

intertwined heaven - samma himmel - sofie jansson
Translated from Swedish to English by the author.
www.worldprayers.org